facebook Twitter LinkedIn
Login
Display over live updates

Algemene voorwaarden

Weet wat er speelt op social media!

ICT Office Voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van Red Data Innovations B.V. zijn de algemene voorwaarden van ICT-Office van toepassing.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De ICT-Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT-Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.

Module Algemeen

Module 4 Application service provision

Module 1 Licentie voor programmatuur